Doa Syukur

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Tuhanku, berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku. Menangkanlah aku, dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. Limpahkanlah kepadaku kemampuan untuk memberdayakan diri, dan janganlah Engkau memperdayaiku. Tunjukilah aku dan mudahkanlah hidayah-Mu kepadaku. Tolonglah aku dari orang-orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur [berterimakasih] kepada-Mu, banyak mengingat […]

Doa al-Muhshî [Yang Maha Menghitung]

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang menghitung dan menghimpun dengan teliti gerak-gerik hamba-hamba-Mu, Engkau yang Maha Mengetahui sikap dan tingkah laku orang-orang yang menjauhi atau mendekati-Mu. Engkau telah menghimpun semua rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia hamba-hamba-Mu. Ya Allah, bukalah tabir yang menyelubungi kalbu kami, agar kami dapat menyaksikan pada diri kami, cahaya anugerah-Mu. […]

Doa azh-Zhâhir wa al-Bâthin [Yang Maha Nyata dan Yang Maha Tersembunyi]

Posted on Posted in Doa Harian

Lâ Ilâha illâ Allâh, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci disertai pujian kepada-Nya. Aku bermohon ampunan-Nya. Tiada daya meraih manfaat, tiada pula kekuatan menampik mudharat, kecuali yang bersumber dari Allah. Dialah Yang Awal Dia pula Yang Akhir, Dia Yang Nyata Dia pula Yang Tersembunyi. Dalam genggaman tangan-Nya segala kebajikan. Dialah Yang Menghidupkan […]

Doa al-Qahhâr [Yang Maha Perkasa]

Posted on Posted in Doa Harian

Tuhanku, Engkau telah menundukkan dan menjinakkan seluruh alam, yang tinggi maupun yang rendah, yang dekat maupun yang jauh. Anugerahilah aku sekelumit dari rahasia nama-Mu al-Qahhâr, agar nafsuku tunduk dan kukendalikan, dan agar bertekuk di hadapanku seluruh penjahat. Ilahi, anugerahkanlah kepadaku kemampuan menguasai diriku, agar aku mampu menghadapi iblis dan selamat dari rayuan nafsu syahwat. Ya […]

Doa Mohon Kemampuan untuk Bersyukur

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Tuhanku, anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan kiranya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai; curahkanlah kebaikan kepadaku dengan [memberi kebaikan] kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah […]

Doa Memperindah Mental

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami, maka perindah pulalah mental kami. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan, dan jadikanlah juga apa yang nyata dari aktivitas kami selalu baik dan bermanfaat. Masukkanlah kami dalam kelompok al-Muhsinîn [orang-orang yang selalu berbuat kebajikan]. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam […]