Doa Agar Memanfaatkan Waktu Sebaiknya

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Allah, jadikanlah awal hari kami kebajikan, pertengahannya keberhasilan, dan akhirnya adalah perolehan apa yang diharapkan. Jadikanlan awal hari kami rahmat, pertengahannya nikmat, dan akhirnya anugerah kehormatan. Ya Allah, hidarkanlah kami dari sifat senang menunda, penuhilah waktu kami dengan manfaat, dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan. Ya […]

Doa Pendidik Anak

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Allah terimalah doa kami. Ya Allah arahkanlah kami demikian juga anak-anak kami untuk melaksanakan amal-amal kebajikan  sebagaimana yang Engkau sukai dan ridhai.. dan sebagaimana Engkau menganugerahi kami anugerah yang kehendaki, maka kami bermohon kiranya Engkau menjadikan anugerah-Mu itu sarana bagi kami untuk melakukan apa yang Engkau sukai . Janganlah biarkan  kami sendiri dengan diri […]

Doa Untuk Kerja dan Ibadah

Posted on Posted in Doa Harian

YA Allah jadikanlah semua apa yang kami lakukan merupakan ketaatan kepada-Mu, serta pendekatan diri ke hadirat-Mu,.. Ya Allah kami memohon cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, serta cinta apa dan siapa yang cintanya mendekatkan kami kepada- Mu.. Ya Allah apa yang Engaau anugerahi kami dari apa yang Engkau sukai, maka jadikanlah itu kekuaatan buat kami […]

Doa Agar Diberi Kekuatan Jasmani dan Rohani

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Allah anugerahilah kami kemampauan memanfatkan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami dalam jalan Engkau ridhai .. Itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya disertai dengan perlindungan, penerimaan dan ridha dari-Mu.. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. Ya Allah kami bermohon demi kekuatan dan kuasa-Mu- kiranya Engkau menganugerahi kami kekuatan dan kemampuan dari kekuatan dan kuasa-Mu itu sehingga menyentuh […]

Doa Menghilangkan Kemarahan

Posted on Posted in Doa Harian

Suatu kali ada seseorang yang sangat marah di depan Rasulullah, yang kemudian terlihat bagaimana wajahnya menunjukkan kemarahan luar biasa yang menyerupai setan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,”Saya punya doa, jika diucapkan maka akan bisa menghilangkan kemarahan itu arinya. Doanya,’Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.’”