DA’I

Posted on Posted in Lexicon

Kata dâ’i adalah ism fâ’il [kata yang menujuk kepada makna pelaku] dari da’â – yad’û – da’wan atau da’watan, du’â’an, dan da’wâ. Asal makna da’â, menurut Ibnu Faris, ialah ‘memalingkan sesuatu kepada diri kita melalui suara atau pembicaraan’. Ibrahim Anis mengartikan da’â sebagai ‘menuntut kehadiran sesuatu atau mengharap­kan kebaikan’. Dalam bahasa Indonesia, diartikan ‘berseru, menyeru, […]