Doa azh-Zhâhir wa al-Bâthin [Yang Maha Nyata dan Yang Maha Tersembunyi]

Posted on Posted in Doa Harian

Lâ Ilâha illâ Allâh, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci disertai pujian kepada-Nya. Aku bermohon ampunan-Nya. Tiada daya meraih manfaat, tiada pula kekuatan menampik mudharat, kecuali yang bersumber dari Allah.

Dialah Yang Awal Dia pula Yang Akhir, Dia Yang Nyata Dia pula Yang Tersembunyi. Dalam genggaman tangan-Nya segala kebajikan. Dialah Yang Menghidupkan dan Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Âmîn. « []