Doa Mohon Kemampuan untuk Bersyukur

Posted on Posted in Doa Harian

Ya Tuhanku, anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan kiranya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai; curahkanlah kebaikan kepadaku dengan [memberi kebaikan] kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Âmîn.