Patung

Posted on Posted in Hikayat

Konon ketika sahabat Nabi Khalid bin Al Walid, diperintah Nabi SAW menghancurkan berhala Al-‘Uzza, beliau melihat sesuatu yang berbentuk wanita mengkocarkacirkan rambutnya, meletakkan kedua tangannya di atas bahu dan ketika Khalid memenggal lehernya, ia terbakar. Apa yang di”lihat”nya itu, menurut Ibnu Abbas adalah seorang jin/setan wanita, yang menghuni berhala itu.

Betapapun, apakah setan menyelinap masuk ke dalam patung atau tidak, yang jelas adalah agama-agama samawi melarang pemujaan patung.